Zdravotnictví

Zdravotní středisko Libice nad Doubravou
Zámecká 36
582 77 Libice nad Doubravou

Děti a dorost
MUDr. Miloslava Josková,  MUDr. Marcela Mihályová
ordinační hodiny:
12:00 - 13:00 každé třetí úterý v měsící

Praktický lékař
MUDr. Jiří Ordelt
ordinační hodiny:
pondělí: 12:00 - 14:00
čtvrtek: 12:00 - 14:00