Závěrečný účet městyse Libice nad Doubravou za rok 2021

Závěrečný účet městyse Libice nad Doubravou za rok 2021

 

Závěrečný účet městyse za rok 2021

Rozvaha

Příloha 

FIN 2-12

Výkaz zisků a ztrát

Inventarizační zpráva za rok 2021

Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2021