Zapojení školy do OP VVV

Od 1. 9. 2020 se škola zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání - Šablony III.      

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU.

Edukační podpora ZŠ a MŠ Libice CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018133 bude probíhat dva roky.

Podporované aktivity jsou rozděleny do jednotlivých "šablon"

  • sdílení zkušeností pedagogů
  • projektový den ve výuce
  • projektový den mimo školu
  • využití ICT ve vzdělávání v MŠ
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
  • využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  • tandemová výuka v ZŠ
  • klub pro žáky ZŠ
  • doučování žáků ZŠ

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání.