Zápis do 1.třídy

Zápis dětí do 1. třídy

proběhne z důvodu současné situace

od 12. dubna do 23. dubna 2021.

Do prvního ročníku se zapisují všechny děti, které do 31. srpna 2021 dovrší šestý rok věku.

Rodiče, kteří budou žádat odklad školní docházky, předloží doporučení odborného lékaře a doporučení školského poradenského zařízení.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká opatření budou platit v době konání zápisu, škola nastavuje organizaci zápisu tak, aby byl umožněn distanční průběh.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit:

  • - do datové schránky školy rf2uxn
  • - e-mailem s elektronickým podpisem
  • - poštou
  • - osobním podáním ve škole

Před vlastním zápisem škola upřesní informace.

V případě dotazů volejte 775 408 340.