Zápis do 1.třídy

Zápis dětí do 1. třídy

se bude konat

ve středu 10. dubna od 13 hodin.

Do prvního ročníku se zapisují všechny děti, které do 31. srpna 2019 dovrší šestý rok věku. Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří přijdou k zápisu do 1. třídy, předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou žádat odklad školní docházky, si přinesou doporučení odborného lékaře a doporučení školského poradenského zařízení.

Pro rodiče, kteří nemohou ze závažných důvodů přijít s dítětem k zápisu dne 10. 4. 2019, bude proveden zápis po dohodě v náhradním termínu.