Zápis do 1. třídy

Podle pokynů MŠMT bude zápis do 1. třídy školního roku 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí, bude veden pouze úředně.

Termín zápisu je od 14. dubna do 22. dubna 2020,

termín je dostatečně dlouhý, aby nedocházelo k setkávání více osob.

 

Rodiče si na webových stránkách www.libicend.cz – Městys – Základní a mateřská škola – Dokumenty stáhnou formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce a zápisový lístek.

Oba dokumenty vyplní.

Podání žádosti:

  1. do datové schránky školy s elektronickým podpisem – a2dmezd
  2. e-mailem s elektronickým podpisem
  3. poštou
  4. osobním podáním ve škole, telefonicky si domluvte čas (775 408 340)

Pokud rodiče žádají o odklad začátku povinné školní docházky:

Stáhnou si na webových stránkách žádost o odklad a zápisový lístek.

K žádosti o odklad je třeba doložit stanovisko dětského lékaře a školského poradenského zařízení.

Pokud rodiče nemají možnost stáhnout si potřebné dokumenty, k dispozici budou ve škole, kde je vyplní.

V případě dotazů volejte 775 408 340.