Záměr výpůjčky obecního pozemku v k.ú. Chloumek

Záměr výpůjčky obecního pozemku v k.ú. Chloumek