Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou