Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou