Záměr prodeje pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou