Záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Libice nad Doubravou dle usnesení Rady městyse Libice nad Doubravou č.418/46/RM/18-22 ze dne 22.2.2021

Záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Libice nad Doubravou dle usnesení Rady městyse Libice nad Doubravou č.418/46/RM/18-22 ze dne 22.2.2021

Geometrický plán pro dělení pozemků

Geometrický plán umístění elektrického vedení