Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k. ú. Libická Lhotka

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k. ú. Libická Lhotka