Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k. ú. Lhůta

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k. ú. Lhůta