Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k. ú. Barovice

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k. ú. Barovice