Výběrové řízení - "Pořízení školkovacího stroje"

Výběrové řízení  - "Pořízení školkovacího stroje"

Zadavatel : Obecní lesy a zeleň -Libice nad Doubravous.r.o., Zámecká 47, 582 77 Libice nad Doubravou

Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky

Dopis Plantex

Příloha č.1 ZD - Technická specifikace

Příloha č.2 ZD - Čestné prohlášení 

Příloha č.3 - Vzor kupní smlouvy