Vítání občánků

Vítání občánků

V zasedací místnosti úřadu městyse byli dne 14. 4. 2012 panem starostou slavnostně přivítáni tři libičtí občánci. Magdalenka Teclová, Tinka Kristýnková a Toníček Šťastný. O hudební vystoupení se postaraly děti ze Základní školy pod vedením paní Jany Mrvové.