Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4. Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4. Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území