Účetní závěrka ZŠ a MŠ Libice n. D.

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Libice n. D. 

Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha k závěrce