Spolky v Libici nad Doubravou

TJ Sokol Libice n. D.

Kontakty
Jaroslav Novotný - předseda
Železnohorská 25
582 77 Libice nad Doubravou
mobil: 728 256 655
tel.:    569 621 472
e-mail: fotbalklub.libice@seznam.cz
web: http://www.sokollibice.cz/                   www.facebook.com/sokollibice

SDH Libice nad Doubravou

Hasičský sbor byl v Libici nad Doubravou založen 14. května 1883. V době založení měl sbor 27 členů a prvním velitelem byl zvolen místní učitel Antonín Štěpán. V současné době má hasičský sbor 111 členů a je zařazen do JPO 3. Vozidla: A 315 a cisterna.

Kontakty
Pavel Rutsch
Železnohorská 23
582 77 Libice nad Doubravou
mobil: 737 316 331
web: http://sdhlibice.vladas.cz/

Myslivecké sdružení "Bříza" Libice nad Doubravou

Kontakty
Ing. Stehno Jaroslav - předseda
nám. Sv. Jiljí 15
582 77 Libice nad Doubravou
IČO: 75059053
mobil: 721 111 550

Divadlo v Libici

Roku 1874 byl v Libici založen první kroužek divadelních ochotníků, který 26.12.1874 sehrál první divadelní hru „Paní Marjánka, matka pluku“. Dalšího roku je odehráno 5 divadelních her. Divadelní činnosti se věnují také žáci zdejší školy. Hry se hrály v dolním hostinci čp. 37 na skládacím jevišti, které bylo ukládáno na půdě. V roce 1876 byla odehrána pouze jedna hra, jejíž název nebyl dochován, stejně tak, jako záznamy z pozdějších let. Kroužek však pravděpodobně fungoval, neboť jeho členové založili v roce 1884 Čtenářskou besedu, které bylo předáno přenosné jeviště a od této doby kroužek samostatně nepůsobil. Čtenářská beseda nevede žádné záznamy o své činnosti, takže není známo kolik a jakých her a kdy bylo odehráno.

Divadelní činnost při Čtenářské besedě oživuje v roce 1900 Čeněk Jůzl, který zde působí jako farář a hned 2. února je sehrána hra Josefa Kajetána Tyla „Strakonický dudák“. Poté jsou odehrávány 2 – 3 hry ročně. V období první světové války je činnost spolku znemožněna odchodem mnoha mužů do války. V roce 1919 již zase divadelní činnost spolku pokračuje. V tomto roce vzniká v obci spolek „Sdružení katolické mládeže“ a v roce 1920 další spolek „Republikánský dorost“. Oba spolky se též věnují divadelní činnosti. V roce 1922 se sdružení „Katolické mládeže přejmenovává na „Orel“ tělocvičnou jednotu a dále se věnuje divadelní činnosti. Po roce 1930 se divadelní činnosti věnuje též hasičský sbor a odehrává několik her. V roce 1936 odehrává několik her spolek „Domovina domkářů“.  „Orel“ je v roce 1941 rozpuštěn a utvořena „Katolická národní jednota“. V roce 1942 hraje divadlo spolek Charita. Po 2. světové válce v roce 1945 je zde utvořena „Místní rada osvětová“. V roce 1946 se divadelní činnosti věnuje Československý svaz mládeže, Charita a Hasičský sbor. Dne 27. 8. 1953 byla rozpuštěna dosavadní osvětová beseda a utvořena nová, která se divadelní činnosti věnuje až do roku 1962.