Samospráva Libice nad Doubravou

Zastupitestvo městyse Libice nad Doubravou 2018 - 2022 

 

Ing. Bačkovský Michal

Beráková Lucie

Dvořák Luboš

Exner Josef

Horník Jiří

Janovská Erika

Nepovím Vladimír                                                       

Ing. Pleskač Josef

Pleskačová Andrea

Rédl Jaromír

Rutsch Pavel

Bc. Stehnová Petra  DiS.

Šťastný Jan

Venhauer Václav     

Mgr.  Voborníková Eva                  

Rada městyse

Venhauer Václav - starosta

Ing. Pleskač Josef - místostarosta

Dvořák Luboš - člen

Exner Josef - člen

Šťastný Jan - člen

Finanční výbor

Janovská Erika  - předseda

Ptáčková Dagmar - člen

Nepovím Vladimír - člen

Kontrolní výbor

Bc. Stehnová Petra DiS. -  předsedkyně

Šťasný Karel - člen

Mgr. Voborníková Eva - člen

Školská a kulturní komise

Pleskačová Andrea - předsedkyně

Bílek Petr - člen

Janovská Erika - člen

Mgr. Jana Mrvová - člen

Součková Bohuslava - člen

Nosková Alexandra

Teclová Eva

MUDr. Prokšová Marie

Bc. Stehnová Petra DiS.

Ptáčková Dagmar

Bačkovská Zuzana 

Jelínková Alena