Samospráva Libice nad Doubravou

Zastupitestvo městyse Libice nad Doubravou od 7. 11. 2014

Luboš Dvořák
Josef Exner
Jiří Horník
Martin Málek
Karel Musil
Vladimír Nepovím                                                     
Ing. Josef Pleskač
Andrea Pleskačová
Dagmar Ptáčková
Jaromír Rédl
Bc. Vladimír Stehno
Bc. Petra Stehnová DiS.
Jan Šťastný
Zdeněk Uchytil
Václav Venhauer                         

Rada městyse

Václav Venhauer - starosta
Ing. Josef Pleskač - místostarosta
Luboš Dvořák - člen
Josef Exner - člen
Jan Šťastný - člen

Finanční výbor

Dagmar Ptáčková - předseda
Hana Klepetková
Dagmar Stehnová

Kontrolní výbor

Bc. Petra Stehnová DiS. -  předsedkyně
Karel Musil - člen
Lukáš Ondráček - člen

Školská a kulturní komise

Andrea Pleskačová - předsedkyně

Petr Bílek - člen

Lucie Beráková - člen

Mgr. Jana Mrvová - člen

Bohuslava Součková - člen

Alexandra Nosková

Eva Teclová

MUDr. Marie Prokšová

Bc. Petra Stehnová DiS.

Komise pro rozvoj Kladrub

Jiří Štekl - předseda

Jiří Čermák - člen

Jaroslav Málek - člen

Jakub Stehno - člen

Marie Zmeková - člen