Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Libice nad Doubravou rozhodla prostřednictvím ředitelky podle § 46, § 165 odst. 2 písmene e) a podle § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) takto:

k předškolnímu vzdělávání se od školního roku 2022 - 2023 přijímají děti s pořadovým číslem:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Mgr. Jana Mrvová