Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Libice nad Doubravou

nám. Sv. Jiljí 11, 582 77 Libice nad Doubravou

informuje, že

funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

pro ni bude od 25. května 2018 vykonávat paní:

                                                                            Ing. Marcela SYROVÁ

                                         E-mail:                        marcela.syrova@sms-sluzby.cz   

                                         Telefon:                      +420 731679333