ZRUŠENO - Ples městyse

Z důvodu mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví se plánovaný ples městyse RUŠÍ !

Ples městyse