Oznámení - Volby do zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou

Oznámení - Volby do zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou :

Doba a místo konání voleb

Stanovení minimálního počtu členů volebních okrskových komisí

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků