Oznámení veřejnou vyhláškou -Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka Trhová Kamenice

Oznámení veřejnou vyhláškou -Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka Trhová Kamenice

Příloha : situace DIO