Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu - Libice n/D most

Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu - Libice n/D most