Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu - "III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4"

Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu - "III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4"