Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k. ú. Libická Lhotka

Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k. ú. Libická Lhotka