Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k. ú. Chloumek

Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k. ú. Chloumek