Odpadové hospodářství

Otevírací doba sběrného dvora

V roce 2011 bylo při rekonstrukci sběrného dvora provedeno zpevnění plochy v přístřešku pro elektrozařízení. Rada Fondu ASEKOL poskytla na „Rekonstrukci zpevněné plochy v přístřešku pro zpětný odběr elektrozařízení“ finanční prostředky ve výši 50 000,- Kč.

Co sbíráme? 

V roce 2012 došlo k rozšíření místa zpětného odběru elektrozařízení zpevněním plochy. Společnost ELEKTROWIN a. s. poskytla městysi ze svého Motivačního programu 2012 odměnu ve výši 30 000,- Kč.