Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1.8. 2019

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1.8. 2019