Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1.8. 2018

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1.8. 2018