Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1. 8. 2021

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1. 8. 2021