Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1. 8. 2020

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1. 8. 2020