Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1. 2. 2021

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1. 2. 2021