Návrh zápisu do kroniky za rok 2017

Návrh zápisu do kroniky za rok 2017