Místní části Libice nad Doubravou

[mapa]

 

Barovice

V zápise je hovořeno jako o Bavorovicích. V roce 1600 patřily Kunatovi Dobřenskému z Dobřenic. V 18. a 19. století patřily k panství v Novém Studenci. V roce 1787 zde byla na potoce Barovka pila. Byly zde také nalezeny žíly skalního dřeva a aktinolit.

V roce 1869 byla osadou obce Chloumek, v letech 1880-1890 jako osada Bárovice obce Chloumek v okrese Chotěboř, poté od 1900 do 1950 jako Barovice osadou obce Chloumek v okrese Chotěboř, od r. 1961 do r. 1985 částí obce Chloumek v okrese Havlíčkův Brod a od 1. 7. 1985 částí obce Libice nad Doubravou.

nadmořská výška: 623m, počet objektů: 28, obyvatel: 63

Chloumek

V roce 1869 – 1950 jako obec v okrese Chotěboř, 1961 – 1985 obec v okrese Havlíčkův Brod a od 1. 7. 1985 částí obce Libice nad Doubravou.

nadmořská výška: 642m, počet objektů: 28, obyvatel: 33

Kladruby

Název pochází pravděpodobně od místních obyvatel, kteří káceli stromy, živili se dřevorubectvím. První písemná zmínka je z r. 1398. Původně byly majetkem vilémovského kláštera, v 17. století patřily Novému Studenci a v 18. století panství Štěpánov.

Od r. 1869 -1950 jsou osadou Bezděkova v okrese Chotěboř a od r. 1961 do roku 1976 částí obce Bezděkov u Libice nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod a od 30. 4. 1976 místní částí obce Libice nad Doubravou.

nadmořská výška: 503m, počet objektů: 27, obyvatel: 16

Libice nad Doubravou

nadmořská výška: 450m, počet objektů: 181, obyvatel: 558

Libická Lhotka

Původně se nazývala „Žebrácká“. Do roku 1383 patřila Vaňkovi Bezchlebovi a část vilémovskému klášteru. V 15. století ji koupil rod Trčků z Lípy, r. 1536 ji dostal Jan Předbořský z Předboře.  Od roku 1556 patřila k Úhrovu. Roku 1591 panství Světlé nad Sázavou, o šest let později Novému Studenci a poté Libici. V roce 1623 ji společně se vsí Kroměšín a Plhov koupil Albrecht Hylebrand Lukavský. Ve 30. leté válce byly osady vypáleny a vypleněny a zůstaly zde 1 – 2 domy. V 18. století se zde těžila hrnčířská hlína a místní obyvatelé se zabývali výrobou keramiky, proto se také užíval název „Džbánová“.

nadmořská výška: 421m, počet objektů: 34, obyvatel: 61

Křemenice

V roce 1869 – 1950 jako osada obce Chloumek v okrese Chotěboř, 1961 – 1985 část obce Chloumek v okrese Havlíčkův Brod a od 1.7. 1985 částí obce Libice nad Doubravou.

nadmořská výška: 621m, počet objektů: 16, obyvatel: 29

Lhůta

V roce 1869 – 1950 obec v okrese Chotěboř, od roku 1961 část Libice nad Doubravou

nadmořská výška: 500m, počet objektů: 37, obyvatel: 42

Malochyně

V roce 1869 Malochyň – osada obce Bezděkov v okrese Chotěboř, od r. 1880 do r. 1890 osada Malochýn, od r. 1900 do r. 1910 osada Malochyň v okrese Chotěboř. Od r. 1961-1976  část obce Bezděkov v okrese Havlíčkův Brod, od 30. 4. 1976 část Libice nad Doubravou.

nadmořská výška: 553m, počet objektů: 7, obyvatel: 15

Nehodovka

V roce 1869 – 1950 jako osada obce Chloumek v okrese Chotěboř, 1961 – 1985 část obce Chloumek v okrese Havlíčkův Brod a od 1.7. 1985 částí obce Libice nad Doubravou.

nadmořská výška: 630m, počet objektů: 6, obyvatel: 0

Spálava

V roce 1556 patřila panství Nový Studenec. Na návsi se nachází více než 500 letá, která sem byla dle pověsti zasazena na oslavu vítězství krále Jiříka z Poděbrad nad Matyášem Uherským v r. 1469. Nedaleko osady se nachází druhý nejvyšší vrch Železných hor, o němž je zápis z roku 1146 -1148. Vrch byl nazýván „Spálená hora“, což pravděpodobně souviselo se zapalováním signálních ohňů na Libické stezce.

V r. 1869 Spalava osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v r. 1880-1890 osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v r. 1900-1910 pod názvem Spalava osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v r. 1921-1950 osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v r. 1961-1985 část obce Chloumek v okr. Havlíčkův Brod, od 1.7.1985 část obce Libice nad Doubravou v okr. Havlíčkův Brod

nadmořská výška: 645m, počet objektů: 11, obyvatel: 19