Městys Libice nad Doubravou

Buďte vítáni v Libici nad Doubravou, v nejstarší obci podhůří Železných hor nad pravým břehem řeky Doubravy, na severovýchodě kraje Vysočina. Předpokládá se, že však byla založena již v 10. století na kupecké stezce, která spojovala Čechy s Moravou. Původně zde byla tvrz, kterou obývali strážci stezky v čele s Ljubjatou, od jehož jména byl údajně odvozen název Libice, ale i Liběcké stezky.

Obec ztratila na významu po změně trasy stezky. Přesto zde i v pozdějších dobách panoval čilý ruch. Byl zde pivovar, lihovar, vinopalna (na jižním svahu nad Libicí byla vinice), až 7 výčepů lihovin, papírna, pila, brusírna a leštírna skla, 3 mlýny atd. V roce 1795 byla povýšena na městys s právem dvou výročních a čtyř dobytčích trhů. Nejstarší a nejkrásnější památkou je kostel Sv. Jiljí a památkově chráněné náhrobní kamenynovorenesanční zámeksocha Sv. Jana Nepomuckého a Mariánský sloup. Další významnou stavbou jePilnův statek, který pochází z konce 18. století a je typickým představitelem lidového stavitelství.

První písemná zmínka o Libici pochází z r. 1146. Nejprve byla majetkem knížecím, poté přešla do užívání olomouckého kostela a od 13. století do roku 1420 patřila vilémovskému klášteru. Poté se dostala do rukou světských pánů a patřila k Lichnici, Lipnici. V 18. století byla samostatným statkem, který vlastnil od r. 1716 Ferdinand Adam hrabě Kustoš ze Zubří a ten jej prodal Emerichu hraběti Metternichovi. Později ho vlastnila rodina Bettlerů z Klarenbachu, v roce 1731 byl držitelem Norbert Haugvic z Biskupic, r. 1759 Václav František Heymerle, poté svobodní pánové Laryšové ze Lhoty ve Slezku a od 1775 Boleslavští z Rittersteinu. V roce 1795 požádal Benedikt Boleslavský z Rittersteinu císaře Františka II. o povýšení Libice na městys a ten mu 7. září tohoto roku vyhověl. Rod Boleslavských byl držitelem Libice až do roku 1907, kdy zemřela Emílie Boleslavská a libický velkostatek zdědil její synovec Karel Gürtler z Kleebornu, který jako první zavedl pěstování jetele na našem území. Ve svém erbu měl jetelový lístek, který byl později převzat do znaku obce. Po jeho smrti v r. 1924 zakoupil zámek i s Kroměšínem Ing . Hostan.