Kurz resuscitace

Kurz resuscitace

Dne 25. 4. 2012 se od 17.00 hodin konal v zasedací místnosti úřadu městyse kurz první pomoci pod vedením vrchní sestry chirurgického oddělení Havlíčkobrodské nemocnice paní Marie Kafkové a staniční sestry paní Dany Šolcové. Zdravotnice seznámily přítomné s možnými život ohrožujícími situacemi a předvedly poskytnutí první pomoci. Účastníci si mohli vyzkoušet na zevním defibrilátoru masáž srdce. Po skončení kurzu dostal každý certifikát o absolvování kurzu a kartičku první pomoci.