Základní škola a Mateřská škola Libice nad Doubravou


I N F O R M A C E    P R O    R O D I Č E


Z důvodu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti se šířením koronaviru bude základní škola i po ukončení jarních prázdnin  u z a v ř e n a , a to až do odvolání.


Rodiče žáků mladších 10 let, kteří budou potřebovat žádost o ošetřovné pro svého zaměstnavatele, si mohou tuto žádost vyzvednout u ředitelky školy od pondělí 16. 3. 2020.


Na pedagogické radě v pondělí 16. 3. 2020 bude projednáno domácí vzdělávání žáků základní školy a následně sděleno rodičům.


V dalších odkazech je uvedeno vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


V Libici nad Doubravou 11.3.2020                               Mgr. Jana Mrvová, ředitelka

Informace MŠMT

Mimořádná opatření