Informace pro občany - havarijní stav silnice II. třídy - úsek Libice nad D. - Chotěboř

V souvislosti s četnými stížnostmi občanů k havarijnímu stavu komunikace v úseku Libice n.D. - Chotěboř se městys Libice nad Doubravou obrátil na ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočina s požadavkem na vyřešení dané situace. Dopis naleznete v příloze.

Příloha

Odpověď na dopis

Příloha