Historie

V roce 2014 oslavila škola, současná budova školy, v Libici nad Doubravou 150 výročí. První zmínky o škole, která stála prý u kostela, jsou kolem roku 1700.

Od roku 2003 získala škola právní subjektivitu. Příspěvková organizace sdružuje čtyři organizační složky - základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Základní škola - školní rok 2016 - 2017

I. třída - 1. 3. a 5. ročník, třídní učitelka Mgr. Jana Mrvová

II. třída - 2. a 4. ročník, třídní učitelka Mgr. Martina Májová, asistentka pedagoga Andrea Řípová

Školní družina - vychovatelka Jitka Nermuťová

Mateřská škola - vedoucí učitelka Ivana Jonášová, učitelka Andrea Slaninová

Školní jídelna - vedoucí školní jídelny Martina Marková, kuchařka Alena Škarýdová

Účetní - Marie Kopecká

Školnice - Eva Novotná

Základní škola a Mateřská škola Libice nad Doubravou

telefon ZŠ: 775 408 340

telefon MŠ: 721 678 746

telefon ŠJ:  774 144 340

ředitelka školy: Mgr. Jana Mrvová

email: zs.libice@seznam.cz