Úvodní strana > Úřad městyse
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název  Městys Libice nad Doubravou 
2. Důvod a způsob založení  
3. Organizační struktura  
4. Kontaktní spojení  
  4.1 Kontaktní poštovní adresa Městys Libice nad Doubravou
Zámecká 47
582 77 Libice nad Doubravou
  4.2 Adresa úřadovny
pro osobní návštěvu
Městys Libice nad Doubravou
Zámecká 47
582 77 Libice nad Doubravou
  4.3 Úřední hodiny Pondělí: 7:00-12:00 12:30-17:00
Středa:  7:00-12:00 12:30-17:00
  4.4 Telefonní čísla

mobil: 722 907 060

mobil starosta: 602 659 834

  4.5 Čísla faxu  
  4.6 Adresa internetové stránky https://www.libicend.cz/
  4.7 Adresa e-podatelny urad@libicend.cz
  4.8 Další elektronické adresy urad@libicend.cz
starosta@libicend.cz
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu: 3012285/0300
6. 00267791
7. DIČ CZ00267791
8. Dokumenty  
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů   
  8.2 Rozpočet  
9. Žádosti o informace  
10. Příjem žádostí a dalších podání  
11. Opravné prostředky  
12. Formuláře  
13. Popisy postupů - návody
pro řešení životních situací 
 
14. Předpisy  
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy    
  14.2 Vydané právní předpisy  
15. Úhrady za poskytování informací  
  15.1 Sazebník úhrad
za poskytování informací
 
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu
o výši úhrad za poskytnutí informací
 
16. Licenční smlouvy  
  16.1 Vzory licenčních smluv  
  16.2 Výhradní licence  
17. Výroční zpráva podle
zákona č. 106/1999 Sb.

 17. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Městys Libice nad Doubravou tuto „Výroční zprávu za rok 2021“.

 a)   počet písemně podaných žádostí o informace    6
 b)   počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  0
 c)   počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0
 d)   opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  0
 e)   přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:  0
 f)   poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence  0
 g)   počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení  0
 h)   další informace vztahující se k uplatňování zákona:  0

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva městyse, prostřednictvím úřední desky v městysi, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek a řadou dalších způsobů.

V průběhu roku starosta, místostarosta, někteří zastupitelé a zaměstnanci úřadu městyse poskytli značné množství ústních, telefonických, i písemných informací institucím a občanům, kteří se na úřad městyse obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

V Libici nad Doubravou dne 10. 1. 2023


Vytvořeno 5.4.2022 2:02:41 | přečteno 582x | myjj
Publicita
load