Úvodní strana > Úřad městyse
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Elektronická podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny městyse Libice nad Doubravou

ou.libice@tiscali.cz

Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky. Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.

Elektronická podatelna provádí kontrolu

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně úřadu městyse Libice nad Doubravou ou.libice@tiscali.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

Identifikátor dokumentu

S pozdravem

Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

Úřad městyse Libice nad Doubravou, Zámecká 47 582 77 Libice nad Doubravou

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .doc, .xls, .pdf, .htm, .html, .rtf, .txt, .gif, .jpg. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MB

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány na disketách 3,5", CD-ROM nebo USB paměťové zařízení. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.) není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu starosta@libicend.cz nebo na poštovní adresu Úřadu městyse Libice nad Doubravou.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu městyse, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

Václav Venhauer - sériové číslo certifikátu 1136134, kvalifikovaný certifikát vydala Česká pošta a.s.

Seznam právních předpisů

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu městyse činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška č. 496/2004 Sb. k elektronickým podatelnám

Vytvořeno 5.4.2022 2:00:20 | přečteno 143x | myjj
Publicita
load