Úvodní strana > Městys > Cestovní ruch
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Tipy na výlety

Přes Spálavu na Chloumek a zpět

Trasa: Libice nad Doubravou -> Lány (2,3 km) - Spálava (4,6 km) - Chloumek (5,6 km) 1 - Křemenice (7,4 km) 4187 - Odbočka u Křemenice (8 km) 4187 - Barovice (9,3 km) - Lhůta (10,8 km) - Suchá (13 km) 5127 - Libice nad Doubravou (13,6 km)

Popis cesty: Z náměstí v Libici nad Doubravou se vydáme směrem na Křemenici. Ještě v obci odbočíme doleva a vydáme se směrem na Lány po zpevněné polní cestě. Z Lán pokračujeme opět po zpevněné cestě do Spálavy. Ze Spálavy se vydáme směrem na Chloumek a Křemenici. Zpět do Libice se vrátíme po silnici s malým provozem.

Na Veselý Kopec

Trasa: Libice nad Doubravou 5127 - Suchá (0,6 km) 5127 - Lány (1,6 km) - Spálava (3,9 km) - Chloumek (4,9 km) 1 - Křemenice (6,7 km) 1 - Hluboká u Trhové Kamenice (8,9 km) 1 - Trhová Kamenice (11,7 km) 1 - Svobodné Hamry (14,1 km) 1 - Dřevíkov (15,3 km) 4187 - Možděnice (18,1 km) 4187 - Kocourov (20 km) 4187 - Slavíkov (21,3 km) - Sloupno (23,7 km) - Štěpánov (24,8 km) - Libice nad Doubravou (27,9 km)

Popis cesty: Po cyklotrase 5127 přes Suchou do Lán. Z Lán pokračujeme po zpevněné cestě (převážně po zelené značce do Spálavy a odtud po silnici přes Chloumek do Křemenice. Z Křemenice přes Hlubokou pokračujeme do Trhové Kamenice. Mezi Hloubokou a Trhovou Kamenicí je možno navštívit rozhlednu (u silnice po levé straně). Po prohlídce Trhové Kamenice pokračujeme přes Svobodné Hamry do Dřevíkova. Odtud můžeme navštívit skanzen Lidové architektruy Veselý Kopec. Po případné prohlídce skanzenu pokračujeme přes Možděnice, Kocourov, Slavíkov a Sloupna do Štěpánova a odtud zpět do Libice.

Přes Jeníkovec a Lány do Bradla a zpět

Trasa: Libice nad Doubravou - křižovatka u rybníka Stavenov (2,3 km) 4157 - Jeníkovec (4 km) 5127 - Lány (9,1 km) - Spálava (11,4 km) - Modletín (14,1 km) 1 - Horní Bradlo (16,8 km) 1 - Chloumek (20,4 km) 1 - Křemenice (22,2 km) 4187 - odbočka u Křemenice (22,8 km) 4187 - Barovice (24,1 km) - Lhůta (25,6 km) - Suchá (27,8 km) 5127 - Libice nad Doubravou (28,4 km)

Popis cesty: Po silnice s malým provozem k rybníku Stavenov. Od rybníka pokračujeme přes Jeníkovec, Lány, Spálavu a Modletín do Bradla. Z Bradla se zpět vrátíme přes Chloumek a Křemenici zpět do Libice nad Doubravou.

Do Běstviny a Vilémova

Trasa: Libice nad Doubravou 5127 - Suchá (0,6 km) 5127 - Lány (1,6 km) 5127 - Jeníkovec (6,7 km) 5127 - Maleč (8,6 km) 5127 - Jeřišno (11,5 km) 5127 - Drhotín (15,2 km) 5127 - Běstvina (17,7 km) 5127 - Pařížov (20 km) 5127 - Heřmanice (22 km) 5127 - Vilémov (23,4 km) - Borek (27,9 km) - Nová Ves u Chotěboře (34,1 km) - Bezlejov (35,9 km) 4157 - křižovatka u rybníka Stavenov (36,7 km) - Libice nad Doubravou (39 km)

Popis cesty: Výchozím místem je Libice nad Doubravou. Nejprve si prohlédneme obec, která leží na staré Liběcké stezce, vedoucí z Prahy na Moravu. Nalezneme zde kostel sv. Jiljí a původně barokní zámek, který byl pseudogoticky přestavěn. Dále se zde nachází stylový penzion Pilnův statek se zrekonstruovanou stodolou, kde se pořádají různé kulturní akce. Po prohlídce obce se vydáme do obce Maleč. Zde se nachází barokní zámek, který byl v 18.a 19. století upraven. V okolí je park se zajímavými stromy a rybníčkem. Na zámku pobýval F.L. Rieger a F. Palacký. Další zajímavostí je novorománský evangelický kostel. A jedeme dál celkem tichou silničkou pod Železnými horami až do obce Běstvina, kde významnou dominantu tvoří farní kostel sv. Jana Křtitele. Jde o unikátní barokní architekturu s vynikající dřevořezbářskou výzdobou stejného slohu. Pravděpodobným autorem plánu přestavby byl J.B. Santini Aichl - stejný rukopis nese i na návsi stojící osmiboká kaplička sv. Jana Nepomuckého. Barokní zámek je ze 17.století (dnes je v něm umístěna zvláštní škola). Zámecký park se vzácnými dřevinami má rozlohu 4 ha. Nacházejí se zde ještě dvě kapličky sv. Panny Marie a Srdce Ježíšova a Panny Marie. Jihozápadně od obce byla roku 1908 na řece Doubravě postavena Pařížovská přehrada, krásné kamenné dílo s vodní plochou o rozloze 20 ha. Hráz této přehrady (23 m vysoká a 142 m dlouhá) je kulturní technickou památkou. Projíždíme malou vesničkou Pařížov a dostáváme se obce Vilémov. Centrum obce tvoří náměstí s historickou empírovou radnicí a moderní kašnou. K dalším pamětihodnostem patří kostel sv. Václava, evangelický kostel a soukromý barokní zámek (prof. Reiský), sloužící k pořádání koncertů, školení či seminářů. V místní části zvané Klášter stojí dřevěný kříž na místě, kde jsou pochováni vojáci rakouské armády poražené Napoleonem u Wagramu v roce 1809. Opouštíme Vilémov a na cestě můžeme navštívit Uhrov (zámek, kostel). Je zde také torzo legendární lípy, kde údajně došlo k podpisu mírové dohody mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem v roce 1469. Za prohlídku stojí i opuštěný lom u Borku s čistou zelenomodrou vodou. Dojedeme do Nové Vsi u Chotěboře, kde je také zámek s bohatou historií. V r.1948 se stal majetkem státu a byl zde vybudován dětský domov. Areál zámku s parkem a ohradní zdí je veden jako státem chráněná památka. K dalším památkám patří novogotická kaple na místním hřbitově, farní kostel sv. Jana Nepomuckého, hostinec a další. Vracíme se zpět přes Bezlejov do Libice nad Doubravou.

K Velkému Dářku přes Ranský masiv

Trasa: Libice nad Doubravou 5127 - Dolní Sokolovec (2,4 km) - Bílek (5,1 km) - Marieves (7,9 km) 4156, 4156, 4156 - křižovatka u Oudoleně (14,3 km) 4156 - Havlíčkova Borová (16,5 km) 4122 - Podhorská louka (Ranská jezírka) (19,9 km) - Synkův kopec (22,1 km) - Žlábek-rozcestí (24,1 km) - Nový rybník (25,8 km) 5061 - Račín (27,2 km) 5061 - rozcestí u Račína (28,7 km) 5061 - Polnička (31,2 km) - Velké Dářko hráz (34,6 km) - Škrdlovice (36,4 km) - odbočka z hlavní na Radostín (40,2 km) - Radostín (42,5 km) 16, 5061 - Vojnův Městec (45,7 km) - Krucemburk (48,2 km) 5127 - U rytíře Střely (48,9 km) 5127 - Ždírec nad Doubravou (51,2 km) 5127 - Horní Studenec (53,6 km) 5127 - Podmoklany (55,6 km) 5127 - Štěpánov (59,3 km) - Libice nad Doubravou (62,4 km)

Popis cesty: Z Libice po místní asfaltové komunikaci do Dolního Sokolovce a odtud po asfaltové silničce směrem na jih k lesu. Větší část tohoto neznačeného úseku je velice hezká lesní asfaltová silnička. Na konci tohoto opustíme les a jedeme směrem na východ po polní cestě k Bílku.V tomto úseku jsou minimální výškové rozdíly.Z Bílku krátký úsek po silnici s velkým provozem směrem na Chotěboř. Za Bílkem, na začátku lesa odbočíme doleva na Marieves a dále po silnici s malým provozem do Marievsi. Dále po silnici s malým provozem přes Střížov do Havlíčkovy Borové (rodný dům Karla Havlíčka -Borovského). Odtud po červené turistické značce po pohodlné polní a posléze lesní cestě k rozcestí Podhorská louka(zde je možné udělat krátkou odbočku po červené značce směrem na sever a po několika stech m. odbočíme doprava a pokračujeme k přírodní rezervaci Ranská jezírka). Dále pokračujeme po asfaltové lesní silničce doprava po modré turistické značce a od rozcestí Synkův kopec po zelené k rozcestí Žlábek kde přejedeme silnici Vepřová-Radostín a pokračujeme dále lesní asfaltkou až k Novému rybníku. Zde zabočíme doprava a pokračujeme po silnici do Račína. V Račíně jsou jedna dvě restaurace a u místního rybníčka je velká plastika raka. Z Račína poračujeme po silnici do Polničky. V Polničce jsou dvě restaurace (Rstaurace Polnička a penzion Červeňák-v letním období ještě rest. Vagon). Z Polničky pokračujeme okolo rest. Vagon směrem k Dářku po zpevněné polní a poté lesní cestě až na hráz rybníka Velké Dářko. Dále jedeme do Škrdlovic (zajímavá moderní kaplička). Ze Škrdlovic se vrátme na hlavní silnici a pokračujeme směrem na Vojnův Městec. Cestou se můžeme zastavit v restauraci penzionu Galerie a prohlédnout si prodejní výstavu skla, vyráběného v místní sklárně. Pokračujeme dále po hlavní silnici až k odbočce na Radostín. Zde doleva po místní silničce s malým provozem do Radostína (Restaurace U Šimáka). Z Radostína do Vojnova Městce. Odtud po komunikací po cyklisty a pěší do Krucemburku (restaurace U rytíře Střely) a z Krucemburku po cyklotrase 5127 přes Ždírec nad Doubravou, Horní Studenec (Zajímavý kostel s dřevěnou zvonicí), Podmoklany (kovárna ze 17.století) zpět do Libice nad Doubravou.

Další tipy na výlety najdete na webu Turistický průvodce.

Vytvořeno 5.4.2022 2:08:52 | přečteno 353x | myjj
Publicita
load