Čestné uznání - vesnice roku 2012

Čestné uznání - vesnice roku 2012