Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

"Program rozvoje Kraje Vysočina 2015 -2018"