Zasedání zastupitelstva kraje č.6/2014 dne 18. 11. 2014

Zasedání zastupitelstva kraje č.6/2014 dne 18. 11. 2014