Záměr prodeje pozemků v k. ú. Libice nad Doubravou

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Libice nad Doubravou