Záměr prodeje pozemku p. č. 91/27 a 201/7 v k. ú. Kladruby

Záměr prodeje pozemku p. č. 91/27 a 201/7 v k. ú. Kladruby